Maasveld, Nieuws, Voortgang projecten

Maasveld

Samen met de firma Thissen zal EPM bij de technische installaties voorgenoemd project verzorgen. Wij zijn er trots op om hier deel van uit te maken. Vanaf nu zal de voortgang van de bouw in onze rubriek Voortgang Projecten opgenomen worden.
Hieronder meer informatie over Maasveld.
De huidige instelling Maasveld dateert uit begin jaren tachtig van de vorige eeuw en biedt op meerdere gebieden ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking of meervoudige beperking. Wonen, werken, sport- en vrijetijdsvoorzieningen zijn op het huidige terrein onder-gebracht in een veelheid aan homogene gebouwen. De locatie ademt de typische sfeer van een zorginstelling. De huidige gebouwenvoorraad voldoet niet meer aan de hedendaagse eisen wat betreft de bouwtechnische, bouwfysische, functionele en belevingsaspecten. De komende jaren zullen dan ook alle gebouwen gefaseerd worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. In de nieuwbouw wordt een 2-tal woonvormen onderscheiden: Groepswoningen Gedragsregulering en Groepswoningen Verpleging & Verzorging. Daarnaast zal een multifunctioneel ontmoetings-centrum worden gerealiseerd dat alle overige voorzieningen bevat, zoals dagbesteding, keuken met restaurant, magazijnen, kantoren, sportvoorzieningen, therapiebad en een multifunctionele zaal.

De hele visie is op de site van Architecten aan de Maas na te lezen.