Beveiliging, Elektrotechniek, Nieuws, Service & Onderhoud, Voortgang gemeentehuis Margraten

Gasblus installatie gemeentehuis Margraten

Automatisch blussysteem

Onlangs heeft EPM in de nieuwbouw van het gemeentehuis Margraten een gasblus installatie opgeleverd.

gasblus margratenIn de serverruimte is een Hertek blussysteem geplaatst. Twee rookmelders detecteren of er brand is en alleen indien beide een melding maken, treedt de blusinstallatie automatisch in werking. De gasdichte ruimte vult zich dan met NOVEC 1230 gas dat  koelend werkt, zodat het vuur dooft. Deze vorm van koelend gas is altijd veilig voor mens en natuur.

Terwijl de ruimte wordt geblust, worden personen in het gebouw gewaarschuwd met de inwerking tredende ontruimingsinstallatie (slow whoops,PZI, DECT-toestellen) en wordt er een doormelding naar de RAC van de brandweer gerealiseerd.

Waarom een gasblusinstallatie?

In veel gevallen is de waterstraal het juiste middel in de strijd tegen vuur. Er zijn echter uitzonderingen. Neem bijvoorbeeld situaties waarin water als blusmiddel weinig uitricht. Of zelfs een averechts effect heeft, doordat bepaalde chemicaliën in contact met water heftig reageren. Ook de bijwerkingen van blussen met water kunnen zwaarwegend zijn. Waterschade aan Servers en centrale apparatuur van het datanetwerk zijn net zo desastreus als brandschade aan de apparatuur.

Blusgasinstallaties worden toegepast in gevallen waar:

• sprake is van een hoog brandrisico;gasblus margraten blus
• brandschade absoluut moet worden voorkomen (controlekamers, procesbesturingsruimten, (scheeps)- motorkamers);
• logistiek belangrijke apparatuur aanwezig is;
• opslag van kapitale goederen plaatsvindt;
• voor het milieu gevaarlijke brandbare stoffen zijn opgeslagen;
• gevolgschade door vrijkomende verbrandingsproducten moet worden voorkomen of tot een acceptabel niveau beperkt;
• explosies moeten worden voorkomen en onderdrukt

Wilt u meer informatie over gasblussen? Neem gerust contact met ons op. Wij zullen op locatie samen met Hertek bekijken welke mogelijkheden er voor U zijn.